fbpx
 • Ontwikkeld door professionals
 • Kosteloze kennismaking
 • Deskundige 1 op 1 begeleiding
 • Ruim 20 jaar onderzoek en ervaring
 • Persoonlijke e-health omgeving
 • Home
 • Privacybeleid

Privacybeleid BMI24

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

BMI24 BV, gevestigd te 5554 GM VALKENSWAARD aan de Dragonder 14.

Artikel 2. Persoonsgegevens

BMI24 BV verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Verwerken en bezorgen van bestellingen;
 • Verzenden van nieuwsbrief;
 • Uitvoeren van een koopovereenkomst.

BMI24 BV verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 4. Bewaartermijn

BMI24 BV zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: twee jaar;
 • Verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;
 • Telefonisch contact: twee jaar;
 • Informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt BMI24 BV zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Delen met derden

BMI24 BV verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BMI24 BV blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres worden doorgegeven aan koeriersdiensten zoals DPD en/of POST-NL, omdat die nodig zijn voor de bezorging van de bestelling.

Artikel 6. Beveiliging

BMI24 BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij BMI24 BV. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak te maken met BMI24 BV te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Cookies

BMI24 BV gebruikt functionele EN/OF technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het beter maken van de website. Wij bieden cookies aan die om jou met een nieuw bezoek op onze website te herkennen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 9. Nieuwsbrief en aanbiedingen

Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor je. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, dan kan je je afmelden in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@bmi24.com.

Artikel 10. Wijzigingen

BMI24 BV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gratis Kennismaking
BMI24 maakt gebruik van cookies

BMI24 maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Ook gebruiken we cookies voor het faciliteren van de chat-functionaliteit. Voor meer informatie zie ons privacybeleid.

Introductiekorting

Nu tijdelijk
onbeperkt online begeleiding
t.w.v. € 199,-!

Kosteloze kennismaking plannen